Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A tel. centrala 24 235 81 03, 24 235 79 93 wew. 231

Adres e-mail: sekretariat@kozzd-gostynin.pl


Powrót do strony głównej
1. Uregulowania prawne dotyczące działalności Komisji
3. Terminy posiedzeń Komisji
4. Skład osobowy Komisji
5. Dane statystyczne dotyczące działalności Komisji
6. Kontakt z Komisją
2. Dokumenty wymagane do wydania przez Komisję opinii