Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A tel. centrala 24 235 81 03, 24 235 79 93 wew. 231

Adres e-mail: sekretariat@kozzd-gostynin.pl


Powrót do strony głównej
Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
09 - 500 Gostynin, ul. Zalesie 1 A, skr. poczt. 139
tel. 24 235 79 92
fax 24 235 00 29
komisja@kozzd-gostynin.pl

Powrót do Komisji