Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A tel. centrala 24 235 81 03, 24 235 79 93 wew. 231

Adres e-mail: sekretariat@kozzd-gostynin.pl


Powrót do strony głównej
Powrót do Komisji
Dr n. med. Ryszard Wardeński
Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
Sekretarz Komisji
Dr n. med. Leszek Ciszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
Justyna Mieszalska
Przedstawiciel Ministra Zdrowia
Przewodnicząca Komisji
Dr n. med. Przemysław Cynkier
Przedstawiciel Szpitala Psychiatrycznego wskazany przez Komisję Szpitalnictwa
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Dr Wiesław Gadecki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej w Branicach
Prof. Janusz Heitzman
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie
Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk
Przedstawiciel Sekcji Psychiatrii Sądowej
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Mgr Inga Markiewicz
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie
Dariusz Poznański
Przedstawiciel Ministra Zdrowia