Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A tel. centrala 24 235 81 03, 24 235 79 93 wew. 231

Adres e-mail: sekretariat@kozzd-gostynin.pl


Powrót do strony głównej
Powrót do Komisji
Kodeks karny wykonawczy art. 200 - art. 201 ustawy z dnia 06.06.1997r. (Dz. U. poz. 557 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.01.2017r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych
1.
2.
3.
4.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 08.01.2020r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej