Procedura reżimu sanitarnego podczas odwiedzin

Procedura reżimu sanitarnego podczas odwiedzin w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w stanie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19.

Oświadczenie o zapoznaniu się z aktualną Procedurą w sprawie odwiedzin pacjentów w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, obowiązującą w stanie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS CoV-2 wywołującymi chorobę zakaźną COVID-19.