Zarządzenie Dyrektora z dnia 11.06.2021r.

Z dniem 15.06.2021r. przywracam możliwość odwiedzin pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Odwiedziny będą się odbywać zgodnie z zasadami opisanymi w „Procedurze reżimu sanitarnego podczas odwiedzin w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w stanie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19”.