Zarządzenie wewnętrzne  Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie z dnia 11.02.2022r.

Z dniem 11.02.2022r. przywracam możliwość wstępu do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie osób w nim niezatrudnionych.

      Odwiedziny nadal będą się odbywać zgodnie z zasadami opisanymi w „Procedurze reżimu sanitarnego podczas odwiedzin w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w stanie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19”.

 

.