Zarządzenie wewnętrzne
Dyrektora Krajowego Ośrodka
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
w Gostyninie z dnia 26.01.2022r.

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem na terenie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, z dniem 26.01.2022r. obowiązuje całkowity zakaz wstępu do KOZZD. Zakaz ten dotyczy wszystkich osób niezatrudnionych w Ośrodku.

Decyzja ta wynika z art. 5 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który mówi o tym, iż „Kierownik podmiotu (…) może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne”.

Kontakt, o którym mowa w art. 29 pkt 3 Ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, jest możliwy pod numerem telefonu 24 235 81 03  lub 24 235 79 93, jak również za pośrednictwem prywatnych telefonów pacjentów.