Dostępność architektoniczna

Budynki i teren zewnętrzny Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin; GPS – 52°23’55.3″N 19°29’50.6″E

Dostępność wejścia

Główne wejście do Ośrodka zlokalizowane jest od strony wschodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonów szpitalnych Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Główne wejście na teren Ośrodka odbywa się przez budynek Portierni. Teren zewnętrzny oraz wewnętrzny podlega monitorowaniu wraz z rejestracją elektroniczną przez pracowników ochrony. Do placówki można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku Portierni, drzwi do śluzy bezpieczeństwa otwierane są elektronicznie przez pracownika ochrony. Odległości pomiędzy poszczególnymi drzwiami śluzy bezpieczeństwa umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

Do budynku i wyznaczonych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Portierni brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.

Dostępność parkingu

Przed Ośrodkiem przy ul. Zalesie 1A brak ogólnodostępnych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku

W budynku Głównym mieszczą się cztery oddziały Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w ramach jego struktury pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających, pomieszczenia socjalne pracowników Ośrodka oraz pomieszczenia zaplecza technicznego Ośrodka. Dostęp do budynku głównego możliwy jedynie w towarzystwie pracownika ochrony lub osoby zatrudnionej w Ośrodku i posiadającej upoważnienie Dyrektora Ośrodka do kontaktu z osobami wykonującymi prace zlecone na rzecz Ośrodka, zaproszonymi do wizyty w Ośrodku lub wykonujących czynności kontrolne z ustawowego upoważnienia. Wejście główne do budynku znajduje się na parterze budynku. Dostęp do wejścia głównego dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwia pochylnia o nachyleniu 5%. Po prawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko ochrony oraz wejście do części administracyjnej Ośrodka. W bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska Ochrony znajdują się dwie windy osobowe umożliwiające komunikację dla osób z niepełnosprawnością ruchową do pomieszczeń I piętra.

W budynku Głównym Ośrodka brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W KOZZD Gostynin nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ze względu na specyfikę Ośrodka plany obiektu nie są udostępniane.

Budynek Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
ul. Kutnowska 74B, 09-500 Gostynin; GPS – 52°24’51.9″N 19°27’30.1″E

Siedziba Administracji Krajowego Ośrodka znajduje się w wynajmowanym budynku jednopiętrowym. Budynek ten nie spełnia wymogów dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, przed planowaną wizytą osób z niepełnosprawnością, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Administracją Ośrodka pod numerem telefonu: 24 235 00 15. 

Administracja Ośrodka nie dysponuje również wydzielonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością.