Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A tel. centrala 24 235 81 03, 24 235 79 93 wew. 201

Adres e-mail: sekretariat@kozzd-gostynin.pl


Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie z dnia 22.10.2020r.

  W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem na terenie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, z dniem 22.10.2020r. obowiązuje całkowity zakaz wstępu do KOZZD. Zakaz ten dotyczy wszystkich osób niezatrudnionych w Ośrodku.
Decyzja ta wynika z art. 5 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który mówi o tym, iż "Kierownik podmiotu (...) może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne".
Kontakt, o którym mowa w art. 29 pkt 3 Ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, jest możliwy pod numerem telefonu 24 235 81 03  lub 24 235 79 93, jak również za pośrednictwem prywatnych telefonów pacjentów.

UWAGA!
W związku z ogłoszonym w dniu 14.03.2020r. stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, w celu ograniczenia rozszerzania się zakażeń koronawirusem, na terenie KOZZD obowiązuje do odwołania ZAKAZ ODWIEDZIN. W obecnej sytuacji kontakt z pacjentami możliwy jest za pomocą telefonu bądź pocztą tradycyjną.

UWAGA!
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje, a także innych, apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Administracji Ośrodka. Jeśli jest to możliwe prosimy wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Poniżej numery telefonów do kontaktu

centrala Administracji 24 235 71 54, 24 235 71 56, fax 24 235 71 55
Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia 24 235 71 58
sekretariat Dyrektora 24 235 00 15
e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl