Zamówienia publiczne - Platforma Przetargowa

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie posiada wdrożone elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje wszystkie postępowania unijne rozpoczęte po dacie 22 maja 2019r. oraz od dnia 01.01.2021r. również postępowania poniżej progów unijnych, objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny i znajduje się pod poniższym przyciskiem:

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Wioletta Kaszewska
tel. 24 235 71 54 wew. 125