Oddział KOZZD 2

Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego  KOZZD 2
lek. Ewa Lubowiecka
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 2
mgr Jadwiga Namysław
Pracownik socjalny