Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

ul. Zalesie 1A,
09-500 Gostynin

NIP: 9710722173
REGON: 147060927

Centrala Ośrodka
ul. Zalesie 1A,
09-500 Gostynin
tel. 24 235 81 03
tel. 24 235 79 93

Administracja Ośrodka
ul. Kutnowska 74B,
09-500 Gostynin
tel. 24 235 71 54
tel. 24 235 71 56

Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
mgr Agnieszka Jędrzejczak

Sekretariat

p.o. Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa
lek. Krystyna Kowalewska


lek. Krystyna Kowalewska

p.o. Naczelnej Pielęgniarki
mgr Jadwiga Namysław


mgr Jadwiga Namysław

Kierownictwo Ośrodka

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Szymańska
Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej
mgr Magdalena Gientka – Wujkowska
Kierownik Pracowni Terapii Zajęciowej
mgr Piotr Osmolak
Kierownik Biura Ochrony
mgr Paweł Namysław
Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego KOZZD 1
lek. Wojciech Grudka
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 1
spec. Urszula Sikorska
Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego  KOZZD 2
lek. Ewa Lubowiecka
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 2
mgr Jadwiga Namysław
Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego KOZZD 3
lek. Krystyna Kowalewska
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 3
lic. Agnieszka Markiewicz
Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego KOZZD 4
lek. Grzegorz Korowajczyk
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 4
spec. Anna Berlińska
Koordynator pracy psychologów
mgr Klaudia Prokopczuk-Dolak
Kierownik Sekretariatu Medycznego
mgr Kamilla Walczak
Kierownik Sekcji Kadr, Płac i Szkolenia
mgr Lech Liberadzki
Kierownik Sekcji Organizacji i Nadzoru
mgr Joanna Nadratowska
Kierownik Sekcji Ekonomicznej
mgr Ryszard Żółtowski
Kierownik Sekcji Techniczno-Eksploatacyjnej
lic. Stanisław Werner
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
mgr Wioletta Kaszewska
Kierownik Sekcji Administracyjno – Kancelaryjnej
mgr Aneta Gapińska 
Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
Roman Rękawiecki
Kierownik Sekcji Informatycznej
mgr inż Andrzej Jędrzejewski