Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

ul. Zalesie 1A,
09-500 Gostynin

NIP: 9710722173
REGON: 147060927

Centrala Ośrodka
ul. Zalesie 1A,
09-500 Gostynin
tel. 24 235 81 03
tel. 24 235 79 93

Administracja Ośrodka
ul. Kutnowska 74B,
09-500 Gostynin
tel. 24 235 71 54
tel. 24 235 71 56

Dyrektor
dr n.med. Ryszard Wardeński​

Sekretariat medyczny

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
mgr Agnieszka Jędrzejczak

Sekretariat Z-cy Dyrektora

Kierownictwo Ośrodka

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Szymańska
Kierownik Ambulatorium
mgr Barbara Ancewicz – Wardeńska
Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej
mgr Magdalena Gientka – Wujkowska
Kierownik Pracowni Terapii Zajęciowej
mgr Piotr Osmolak
Kierownik Biura Ochrony
mgr Paweł Namysław
Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego 1
lek. Wojciech Grudka
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 1
spec. Urszula Sikorska
Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego  KOZZD 2
lek. Ewa Lubowiecka
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 2
mgr Jadwiga Namysław
Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego KOZZD 3
lek. Krystyna Kowalewska
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 3
lic. Agnieszka Markiewicz
Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego KOZZD 4
lek. Grzegorz Korowajczyk
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 4
spec. Anna Berlińska
Koordynator pracy psychologów
mgr Klaudia Prokopczuk
Kierownik Sekcji Kadr, Płac i Szkolenia
mgr Lech Liberadzki
Kierownik Sekcji Ekonomicznej
mgr Ryszard Żółtowski
Kierownik Sekcji Techniczno-Eksploatacyjnej
lic. Stanisław Werner
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
mgr Wioletta Kaszewska
Kierownik Sekcji Administracyjno – Kancelaryjnej
mgr Aneta Gapińska 
Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
Roman Rękawiecki