Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej wykonywanej przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale zamiejscowym w Czersku

DYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA

ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM

W GOSTYNINIE

ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

 UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONYWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA

W ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM W CZERSKU

 

Informacje o konkursie : BIP KOZZD Gostynin