1. Kopia postanowienia o zasięgnięciu opinii Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających w przedmiocie określenia zakładu psychiatrycznego.
  2. Kopia postanowienia o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub kopia postanowienia w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczenia w przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.
  3. Kopie wszystkich opinii psychiatrycznych i psychologicznych wydanych do sprawy lub aktualna opinia z przebiegu realizacji środka zabezpieczającego w przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.
  4. Kopie wyciągów z posiedzeń z przesłuchaniami biegłych psychiatrów/psychologów/seksuologów.
  5. Informacja dotycząca czynów zabronionych, których sprawca dopuścił się w przeszłości (kopia kartoteki karnej).

28.03.2023r.

21.03.2023r.

14.03.2023r.

07.03.2023r.

21.02.2023r.

14.02.2023r.

07.02.2023r.

24.01.2023r.

17.01.2023r.

10.01.2023r.
03.01.2023r.

Justyna Mieszalska
Przedstawiciel Ministra Zdrowia
Przewodnicząca Komisji

 

Mgr Agnieszka Jędrzejczak
przedstawiciel
Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
Sekretarz Komisji

 

Dr n. med. Leszek Ciszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

 

Dr n. med. Przemysław Cynkier
Przedstawiciel Szpitala Psychiatrycznego wskazany przez Komisję Szpitalnictwa
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego

 

Dr Wiesław Gadecki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej w Branicach

 

Prof. Janusz Heitzman
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie

 

Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk
Przedstawiciel Sekcji Psychiatrii Sądowej
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Mgr Inga Markiewicz
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie

 

Dariusz Poznański
Przedstawiciel Ministra Zdrowia

Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
09 - 500 Gostynin, ul. Zalesie 1 A, skr. poczt. 139
tel. 24 235 79 92
fax 24 235 00 29
komisja@kozzd-gostynin.pl