Oddział KOZZD 1

Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego KOZZD 1
lek. Wojciech Grudka
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 1
spec. Urszula Sikorska
Pracownik socjalny