Oddział KOZZD 3

Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego KOZZD 3
lek. Krystyna Kowalewska
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 3
lic. Agnieszka Markiewicz
Pracownik socjalny