Oddział Zamiejscowy

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Oddział zamiejscowy w Czersku 89-650 Czersk, ul. Dworcowa 29
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Katarzyna Pacek
Dyżurka pielęgniarska
Pracownik socjalny