Oddział KOZZD 4

Kierownik Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego KOZZD 4
lek. Grzegorz Korowajczyk
Pielęgniarka Koordynująca KOZZD 4
spec. Anna Berlińska
Pracownik socjalny